Tidigare (och äldre) nyheter

Nya miljöstationen är i bruk

Nu är äntligen den nya miljöstationen i bruk.

Genom att ha nergrävda kassuner för alla sopor får vi nu en trevligare och mindre störande miljö. Grinden in till sopstationen kommer att vara låst och öppnas med samma tagg som till entrédörrarna. På så sätt undviker vi i fortsättningen att förbipasserande slänger sopor hos oss och vi har bättre kontroll på systemet.

Kasunerna är av olika storlekar. Det finnas två stycken för restavfall, och en vardera för övriga fraktioner; matavfall, färgat glas, ofärgat glas, returpapper, metallförpackningar, pappersförpackningar och plastförpackningar.

Som tidigare är det viktigt att samtliga pappförpackningar plattas till innan de slängs eftersom de annars tar upp mycket extra volym varpå kasunerna fylls snabbare och vi får betala för att slänga luft.

Tänk på att vår gemensamma sopstation är till för sådant hushållsavfall som uppstår till vardags. Volymen på kasunerna och frekvensen av tömning är anpassad efter detta. Därför är man som boende i föreningen själv skyldig att lämna övrigt avfall till återvinningscentralen på Gastelyckan. Bland annat gäller detta skrymmande avfall som större emballage i plast och kartong som uppstår vid inköp av möbler, vitvaror etc.

Gällande fraktionen småelektronik så har tyvärr mycket av det som tidigare slängts där varit saker som är betydligt större än avsett, dvs sånt som borde lämnats in till återvinningscentralen på Gastelyckan.

På kommunens/renhållningsverkets inrådan kommer vi framöver inte att ha kvar möjligheten att slänga småelektronik vid vår egen sopstation. I stället hänvisar vi till deras närbelägna insamlingsbehållare i entrén till Hemköp på Karhögstorg (intill pantmaskinen). Där kan man också slänga batterier och lampor.

Värmesystemet

Vi håller på att gå igenom värmesystemet för att kontrollera att flöden, ventiler och termostater fungerar som de ska. Vi hade ett företag på plats igår, måndag den 8/2, för att påbörja detta arbete. Vi kommer att kontakta berörda medlemmar efterhand om vi behöver komma in i lägenheten och göra kontroller.

Artikel i ”Tidskriften Landskap” om vår förening

Vårt arbete med dränering och dagvattenavrinning har blivit uppmärksammat i ”Tidskriften Landskap” som är en facktidskrift för alla som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer. Kika på artikeln här.

Byggsemester

Ni har kanske märkt att det är lite tystare på gården just nu. Det beror på att byggarna har semester i fyra veckor framöver, så nu blir det lite lugn och ro :). De kommer att sätta igång med arbetet runt hus 21 när de kommer tillbaka efter semestern.

Bredbandet uppgraderat till 1Gbit

Vi har nu uppdaterat vårt bredband till hastigheten 1Gbit för både upp- och nedladdning!
Kika gärna in på fliken ”vårt bredband” om ni behöver förklaring eller lite hjälp med felsökning om det skulle vara något. Där finns en del tips och tricks som kan vara till hjälp.

Passersystem

Nu har det nya passersystemet kommit i bruk fullt ut med både taggar och porttelefoni.
Varje lägenhet har kunnat kvittera ut 3 taggar och det går att beställa fler till en kostnad av 250 kr styck vid behov. Maila till styrelsemailen om ni behöver fler.
Tänk på att genast rapportera in eventuell förlust av tagg till styrelsen, så att den kan spärras och göras obrukbar.
För att låsa upp porten hålls taggen mot mitten av knappsatsen.
De boende som har lämnat in telefonnummer till porttelefonen är inlagda i systemet och visas med för och efternamn i listan.
För att se listan; tryck på telefonsymbolen nere till vänster på displayen så dyker den upp.
Det går att ha fler nummer per lägenhet men bara ett per boende.
Vid byte av telefonnummer var god meddela styrelsen så uppdaterar vi i vårt system.
När man blir uppringd låser man upp porten för sin gäst genom att trycka på knapp 5 på sin telefon. Vill man inte öppna avslutar man bara samtalet.

Snart slut på etapp 1

Nu börjar det närma sig slutet på den första etappen av dräneringsarbetet. Det är några saker kvar innan det är helt klart, såsom cykelställ och gräs/träd/buskar och det kommer att göras efterhand som det är möjligt under våren. Vi ska också ägna våren åt att utvärdera arbetet under den första etappen, och planera inför etapp 2, som innebär att vi fortsätter med dränering runt hus 21 och 23. Dräneringen runt dessa hus kommer vi alltså att sätta igång under sensommaren/hösten, efter att vi utvärderat det arbete som hittills gjorts.

Skiss från landskapsarkitekten

Vi har ju tidigare lovat att vi skulle lägga upp arkitektskissen över området som dräneras. En medlem hörde av sig och undrade var den blev av, och ja; här är den.
Utseendet har ju ändrats efterhand som man har upptäckt vad som är den bästa lösningen, och vi ser redan några förändringar i förhållande till denna skiss. Ingenting är ju hugget i sten, och utsmyckningen kommer att tillkomma efterhand. Framförallt så kommer planteringar och sådant att färdigställas till våren och belysningen är inte heller med på denna skiss. Men nu kan ni iallafall få en liten uppfattning om hur det kommer att se ut!
Vill ni se hur de nya dörrarna ser ut, så har det monterats en på 19 C. Gå gärna dit och ta en titt! Väldigt fina är de 🙂

Information angående lekplatsen

Efter besiktning av lekplatsen har det visat sig att klättertornet med rutschkana har så allvarliga säkerhetsbrister att det måste tas bort.

Detta är självklart en tillfällig lösning, och hela lekplatsen kommer att ses över i samband med ombyggnationen av gården under nästa år.

Bättre sent än aldrig!

Nu har det snart gått ett år sedan vi gjorde ett inlägg senast, och vi ber om ursäkt för detta! Det är snart dags för årsmöte, och vi hann med en väldigt trevlig fest då vi firade att föreningen fyllde 60 år 2018. Vi passade då på att piffa till föreningslokalen med lite nya möbler och draperier, så att det ska vara lite trevligare att hålla fest där framöver.

Ny styrelse

Skrivet av Webadmin den 24 april 2018.

Efter årsmötet har Höjegården en ny sammansättning av styrelsen som du hittar under fliken Kontakta oss.

Tack!

Skrivet av Webadmin den 6 december 2017.

Vi vill bara tacka alla som dök upp på vår gemensamma glöggmingelkväll igår! Det var verkligen roligt att få umgås med så många trevliga grannar! Ni håller väl med om att det här är början på en ny tradition?

Vi vill härmed önska er en god jul och ett gott nytt år, och vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att göra även nästa år till ett riktigt bra år!

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 22 augusti 2017.

Eva Erdös har flyttat från föreningen och har i samband med detta avsagt sig uppdraget som ordförande. Ny ordförande är Marie Sydoff. Hendrik Ruijter och Fredrik Tenggren sitter kvar som ledamöter och Barbro Moberg och Carl-Gunnar Norling som suppleanter.

Styrelsen kan nås på telefon: 072 – 389 20 85. Prata in ert ärende, namn och telefonnummer, så ringer vi upp er. Vårt mål är att hinna ringa tillbaka inom 48 timmar. Ni kan även nå oss via mail på: styrelsen@hojegarden.se

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 20 februari, 2017.

Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon avgiftshöjning under 2017.

Kommande större renoveringar innefattar dränering runt husen samt byte av entréer och dörrpartier. I samband med detta kommer även utemiljön att ses över till viss del.

De balkonger som har sprickor kommer att åtgärdas under 2017.

Information från styrelsen

Uppdaterat av Webadmin den 10 augusti, 2017.

Renoveringar utförda de senaste åren: 
2004: Fönsterbyte 
2007: Balkonger vidgjorda 
2008: Värmesystem justerats och uppdaterats 
2010: Sopstation för kompost samt återvinning byggd 
2014: Takbyte 
2014: PCB-sanering gjord runt husen 
2014: Postboxar insatta 
2015: Nya tappvattenrör insatta 
2016: Relining av avloppsstammar 
2016: Nya brandsläckare och brandvarnare insatta i källare 

Information från webadministratören angående vårt forum

Skrivet av Webadmin den 20 februari, 2017.
Den 5:e december 2010 ändrades rutinerna så att den medlem hos Höjegården som önskade erhålla ett konto i Höjegårdens forum måste svara på de för datorer svåra CAPTCHA uppgifter och sedan manuellt aktiveras av webbadministratören. Anledningen till detta var att försöka bli av med falskregistreringar från så kallade spindlar. 
(Spindlar är i sammanhanget program som automatiskt försöker bli medlem i vårt forum för att sedan kunna posta reklam och mindre trevliga saker.) 
Detta har fungerat tillfredställande i c:a ett år, men nu har tydligen de som sköter dessa illvilliga spindlar bytt strategi. 

Det verkar som om man numera har börjat använda sig av billig arbetskraft, framförallt i öst, som med relativ lätthet löser de CAPTCHA uppgifter som man som ny användare måste mata in. På senaste tiden har ett relativt stort antal ”användare” försökt att få access till vårt forum, och även om de inte får access så ger anstormningen manuellt merarbete för webbadministratören. 

I ett försök att bekämpa även dessa intrångsförsök så kommer man numera att mötas av en fråga på svenska som man måste svara rätt på för att anmäla sig till forumet. Frågan är tänkt att vara mycket enkel för våra medlemmar att svara rätt på, men betydligt svårare för någon som inte har svenska som modersmål eller som bor hos oss. Naturligtvis kan detta upplevas som diskriminerande av de som inte talar svenska, men dessa medlemmar ombedes antingen fråga en granne eller kontakta webbadministratören. 

Förhoppningsvis innebär återgärderna ovan att vårt forum även i fortsättningen kan hållas fritt från sexannonser och andra oönskade inlägg från människor som uppenbarligen inte är boende i vår förening. 

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 18 december, 2011.

Styrelsen har satt upp kvartalsinformation i trapphusen. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 5 september, 2011.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen i början av september. Informationsbladet tar bland annat upp vad som gäller om det nya gästrummet, skrotcyklar samt fuktproblem i källarna. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Gästrum

Upplagt av Webadmin den 31 augusti, 2011.

Som medlem i Höjegården kan du boka föreningens gästrum i källaren i 23 D om du behöver inkvartera tillfälliga besökare. Rummet innehåller bl.a. två bäddar och en extrasäng samtliga med täcken och kuddar. Man har också tillgång till kök och toalett. Kostnaden är 100 kr/natt och rummet bokas hos Dan Holm på 046-305068. 
Regler för hyra av gästrummet hittar du här.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 2 juni, 2011.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen i slutet av maj. Informationsbladet tar upp några viktiga saker som man som bostadsrättsinnehavare ska tänka på när det gäller vårt gemensamma avloppssystem. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 10 maj, 2011.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen den 6:e maj. Informationen tar bland annat upp formeringen av den nya styrelsen, underhållsaktiviteter, vaktmästarens semester samt lite övrig information. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 21 februari, 2011.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen den 20:e februari. Informationen rör bland annat ett stambyte/relining, föreningsstämman, sophanteringen samt frågan om biltrafik utanför våra entréer. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Forumet

Skrivet av Webadmin den 5 december, 2010.

På grund av den stora mängd falska användare som har registrerat sig i Höjegårdens forum så har rutinerna ändrats så att nya användare måste godkännas manuellt av forumadministratören. 
Det räcker uppenbarligen inte med så kallade CAPTCHA uppgifter som måste lösas (som i vårt fall består av en bild med för datorer svårlästa tecken) eftersom registeringen verkar ske manuellt från andra länder. Detta innebär tyvärr att ett nytt konto inte kan aktiveras omgående, men minskar förhoppningsvis risken för framtida spam, sexannonser och annan oönskad reklam.

Klicka här för att komma till forumet. 

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 2 december, 2010.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen den 28:e november. Informationen rör bland annat sopsorteringen, månadsavgiften, nytt elavtal, ComHem samt andrahandsuthyrning. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 27 September, 2010.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen den 27:e september. Informationen rör sopsorteringen, containern, våra avloppsledningar, entrédörrar, ojud i elementen samt frågan om underhållsplan. 
Klicka här för att läsa meddelandet i detalj.

Information från styrelsen

Skrivet av Webadmin den 30 Maj, 2010.

Styrelsen har satt upp ett informationsblad i trapphusen i mitten av maj. 
Klicka här för att läsa meddelandet.

Sopsystem

Skrivet av Webadmin den 14 April, 2010.Det är nu klart att BRF Höjegården satsar på ett nytt sopsystem för vårt hushållsavfall. Det nya systemet är beställt och väntas levereras samt installeras senare i sommar. Det innebär ett par förändringar för oss medlemmar vilket först och främst kommer att märkas på att sopnedkasten stängs. 

Sverige har antagit ett miljömål vilket innebär att invånarna i Lunds kommun med omnejd ska börja sortera ut komposterart matavfall. Detta har styrelsen tagit med i beräkningen när man har beställt sopsystemet och Höjegårdens medlemmar kommer alltså att kunna dra sitt strå till stacken för att vi alla ska få en bättre miljö. 
Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt att återvinna eftersom behandlingskostnaden är mycket lägre för återvinningsmaterial (och kompost) än för så kallat restavfall. Som exempel kan nämnas att det kostar 61% mindre att tömma ett kärl med plastförpackningar än ett kärl med restavfall, dvs. man sparar nästan 2/3 av kostnaden. 
(Se prislista från Lunds renhållningsverk för mer information) 

Den nya styrelsen kommer att återkomma med mer information längre fram när det nya systemet är på plats och redo att tas i bruk.

Avluftare

Skrivet av Webadmin den 15 November, 2009.

Avluftare

Föreningen har nyligen installerat en ”avluftare” som kommer att ombesörja att cirkulationsvattnet i våra element sakta men säkert innehåller mindre och mindre luft. 
Detta kommer förhoppningsvis innebära att vi inte behöver avlufta våra element samt att cirkulationsljud kommer att minska när avluftaren har fått jobba en tid.

Sopor

Uppdaterad av Webadmin den 15 November, 2009.Höjegården har sedan 2005 försökt att hitta en ny soplösning i stället för våra nuvarande sopnedkast. Anledningarna till detta är bland annat att Fastighetsanställdas förbund har underkänt våra soprum ur arbetsmiljösynpunkt. Dessutom har Lunds kommun aviserat att man kommer att införa källsortering för hushållsavfall vilket innebär att vi inte längre kommer att kunna ha våra sopnedkast kvar. En ombyggnad av Höjegårdens soprum (som grannföreningen Mästaregården har gjort) kan allså inte bli aktuell. 

Ett tag var idén att bygga ett miljöhus inne på gården mellan hus 19 och 21, och den lösningen accepterades av Lunds Renhållningsverk, men inte av våra HSB grannar. 

Styrelsen har därför försökt att hitta en alternativ plats för våra hushållssopor och kommit fram till att platsen där vi idag har vår källsortering skulle kunna fungera både för de boende samt Renhållningsverkets bilar. Efter att ha inhämtat synpunkter från Renhållningsverket så har det preliminära valet av sopsystem fallit på något som liknar ett UWS system, vilket är ett nergrävt system. 

Den stora stötestenen har varit att få ett godkännade att installera en dylikt system, vilket har varit kompilcerat eftersom det är Lunds kommun som äger marken och inte Höjegården. (Se röd markering på följande bild). 
Målet är fortfarande att köpa loss marken från kommunen, men det är fortfarande lite oklart var prisbilden ligger. 

Om föreningen inte kommer överens med kommunen i markfrågan så kommer styrelsen att undersöka alternativa platser på föreningens egen mark som skulle kunna fungera både för Höjegårdens medlemmar samt Renhållningsverkets bilar. 

Avgifter

Skrivet av Webadmin den 28 September, 2009.

I enlighet med styrelsebeslut den 18:e augusti 2009 så kommer avgifter att tas ut för pantförskrivningar och överlåtelser som sker efter den 1:a januari 2010 och framåt. Avgifterna blir som följer:

Pantförskrivning:400 SKr
Överlåtelse:600 SKr

Försenad inbetalning av månadsavgiften kommer att från och med den 1:a januari 2010 att beläggas med en påminnelseavgift à 45 SKr på nästkommande månadsavi.

Kräftskiva

Skrivet av Webadmin den 10 September, 2009.

En mycket trevlig kräftskiva hölls den 28:e augusti i enligthet med inbjudan som var uppsatt i trappuppgångarna. De som hade trotsat vädret och tagit med sig kräftor och något gott att dricka hade det mycket gemytligt under den dryga timmen det var uppehåll. 
De närvarande vill på detta sätt tacka initiavtagarna och hoppas på återseende inom en inte alltför lång framtid. 

Ny ordförande

Skrivet av Webadmin den 24 Juni, 2009.

Ordförande Michael Färlin har på egen begäran avsagt sig posten som styrelseordförande den 24 juni, samt lämnat styrelsen. 
Suppleanten Magnus Sydoff träder in och ersätter Michael tillsvidare. 

Avgiftshöjning

Skrivet av Webadmin den 18 Juni, 2009.

Från och med 1:a augusti 2009 höjs avgiften med 5%. Förslaget som styrelsen hade lagt var på 10%, men vid extrastämman den 10:e juni så röstade de närvarnade medlemmarna igenom en höjning på endast 5%. (8 röstade för 10% höjning, 11 röstade för 5% höjning)

Anledningen till att en höjning måste ske är bland annat ett allmänt ökat kostnadsläge samt det faktum att föreningen står inför tvingande förändringar av bland annat sopsystemet.

Tänt var det här – Vårt nya fibernät i drift

Skrivet av Webadmin den 3 Maj, 2009. Uppdaterad den 11 Maj, 2009.Uppdaterad 2009-05-11
Det har visat sig att en del av switcharna som styr datatrafiken i vårt fibernät hade kopplats fel i ett antal hus så att de gick på samma timer som tvättmaskinerna. Detta resulterade i att man inte kunde komma åt Internet mellan c:a 22.00 till klockan 07.00. 

Enligt installationsfirman ska detta vara åtgärdat (måndag den 11/5), men om någon fortfarande anar att det inte fungerar som det ska så skicka ett mejl till webadmin@hojegarden.se och ange tid och datum när problemet har uppstått så att problemet kan undersökas. 

———– 

Den 30:e april klockan 08.00 så ”tändes” Höjegårdens nya fibernät upp och blev anslutet till Internet. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare kan koppla in din nätverkskabel till uttaget innanför ytterdörren och sedan börja surfa direkt utan några installationer eller kontouppgifter. 

I och med detta kommer Bredband2 att skicka ut välkomstmaterial till samtliga hyresgäster vilket beräknas dröja c:a 10-14 dagar. Värt att notera är att fram tills dess att detta välkomstmaterial är utskickat så saknar man kundnummer och kan således inte kontakta Bredband2s support. 

Läs anslaget som sattes upp i trappuppgången här.

Bredbandet klart och driftsatt i mitten på April

Skrivet av Thomas Hermansson den 24 Mars, 2009

Lundabygdens El är nu nästan klar med nätbyggandet i hela vår förening. Allt i enlighet med tidsplanen de lovat. Vi beräknar nu att driftsätta nätet i mitten på April, om Kraftringen håller sin tidsplan. Det sista som kvarstår nu är alltså att koppla ihop vårt fastighetsnät med resten av världen.

Höjegården söker styrelsemedlemmar

Skrivet av Thomas Hermansson den 6 Mars, 2009

Två av våra styrelsemedlemmar (ordförande och sekreterare) har hittat nya bostäder och kommer under våren att flytta. Vi söker därför med ljus och lykta efter personer som kan tänkas vara intresserade att sitta med i styrelsen. Styrelsearbete är viktigt för att hålla vår förening i gott skick och dessutom ett utmärkt sätt att få vara med och bestämma till vad som behöver göras i vår förening. Tycker du att vi behöver renovera ytterdörrarna, tycker du att föreningen ska bygga en pool på innergården eller kanske en bastu i källaren? Behövs fler tvättstugor, färgladare blommor, mer parkering eller ska föreningen spara så mycket pengar det går och inte göra något. Allt detta och mycket annat får du möjlighet att påverka. Är du intresserad eller vet du någon som skulle passa bra för detta så kontakta gärna valberedningen eller någon i styrelsen. Styrelsens mailadresser hittar du under fliken Kontakta oss.

Höjegården får en websida

Skrivet av Thomas Hermansson den 16 December, 2008 
Uppdaterad av Webadmin den 18 Juli, 2009.Efter många års väntan har nu äntligen även vår förening fått en websida. Vi hoppas att den ska uppskattas och komma till nytta. Vi tar även tacksamt emot material som ni användare kanske tycker bör finnas här. 

Du når hemsidan på ett flertal adresser

www.höjegården.se
www.hojegarden.se
www.hojegarden.se

Fibernät till Höjgegården

Skrivet av Thomas Hermansson den 1 December, 2008. 
Uppdaterad av Webadmin den 18 Juli, 2009.

En fiberkabel

Efter ett års undersökande arbete, en mängd olika offerter, tusentals frågor och en extra föreningsstämma har vår bostadsförening nu beslutat att installera ett fibernät (även kallat bredband) till alla våra lägenheter. Vi kommer få en hastighet på 100 Mbit/s i bägge riktningarna vilket innebär att det går rasande fort! Vi beräknar för tillfället att kabelinstallationen kommer påbörjas vecka 3 2009. Därefter hoppas vi ha nätet i drift vid slutet av Mars. Dock är det svårt att säga något exakt slutdatum då det är ett antal olika aktörer som är inblandade i installationen. 

För att kunna skriva och ta emot mejl så rekommenderar styrelsen att man skaffar ett mejlkonto hos någon av de globala mail-leverantörer som finns. Tex, GmailHotmailYahoo mfl. Dessa adresser kan du alltid använda oavsett var du är på jorden eller om du flyttar från Höjegården.© 2016 Höjegården.